Synagoge i Cambodja

Åben kort
Lokal tid:
15:22:58

Desværre, der er ingen steder i Cambodja

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

អង្គការ លើកស្ទួយ ប្រជាពលរដ្ឋ

No. 224MC, ផ្លូវ លំ, Phnom Penh
schoolLæs mere

Restaurant

Selfie Container

Spean Daek, ផ្លូវ​ចំការដូង, Phnom Penh
restaurantLæs mere

Yummy Eatery

Phum Damnak Thum, Phnom Penh
restaurantLæs mere

Rithy Vito Restaurant

Phum Damnak Thum, Phnom Penh
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Vautei Fashion Shop

St. 39MC, Phum Thnaot Chrum, Stung Meanchey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
clothing_storeLæs mere

Mybeauty for You

217 Samdech Monireth Boulevard (217), Phnom Penh
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Cambodja

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning